خاطراتی به رنگ آلبالو/خوشبختی شاید همین باشد

» حال این روزای من :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» تولدانه :: ۱۳٩۳/٧/٦
» خبرای خوب :: ۱۳٩۳/٦/۱
» عید شما مبارک :: ۱۳٩۳/۱/٢
» فارغ التحصیلی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» یه روز خوب و یه خواب خوب تر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» یعنی من چمه؟ :: ۱۳٩٢/٩/٤
» بالاخره منم خوب شدم :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» روزهای بی عسل :: ۱۳٩٢/٧/٢
» خبر خبر :: ۱۳٩٢/٥/٢٥
» 21تیر :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» 15 تیر 92 :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» ۱۳٩٢/٤/٩ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» سلام :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» عید 92 :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» مبارکهه :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» سرد :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» تنفر :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» کادوی شووری :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» هر دم از این باغ بری میرسد :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» لوله و .. :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» به یاد مهدی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» دوستم همیشه به یادتیم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» ۱۳٩۱/۱۱/٢۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» سلاممممممممممممم :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» تخمی بازی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» التماس دعا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» شیشه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» شیشه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» ۱۳٩۱/۱٠/٧ :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» ۱۳٩۱/۱٠/٦ :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» ۱۳٩۱/٩/٢۸ :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» خوابیدن و خوابیدن :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» ۱۳٩۱/٩/٢٠ :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» ابگوشت صبحانه :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» روش زایمان :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» تولد ثنا خانوم :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» ادامه تولد در تنهایی :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» فضولو بردن جهنم گفت هیزمش تره :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» تولدم انهم در تنهایی :: ۱۳٩۱/٩/٥
» ۱۳٩۱/۸/٢٩ :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» به به چه شیرین :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» اشک و اشک :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» ۱۳٩۱/۸/٢۱ :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» تنهایی من :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» امنیت کذایی :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» ۱۳٩۱/۸/٩ :: ۱۳٩۱/۸/٩
» ۱۳٩۱/۸/۸ :: ۱۳٩۱/۸/۸
» خستگی کارای خونه :: ۱۳٩۱/۸/۸
» ۱۳٩۱/۸/۳ :: ۱۳٩۱/۸/۳
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» ۱۳٩۱/٧/٢٥ :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» خبرهای توپ من :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» خدایا دوستت دارم :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» ۱۳٩۱/٧/۱٠ :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» گریه :: ۱۳٩۱/٧/٦
» التماس دعا :: ۱۳٩۱/٧/٢
» رژیم و عروسی :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» ۱۳٩۱/٦/٢۸ :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» 27 شهریور :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» گشنمه :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» ۱۳٩۱/٦/٢٥ :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» تنبل خانوم :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» نمیدونم خوشبختیم؟؟؟؟؟؟یا توهم زدیم :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
» 17 شهریور :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
» عسک من و ج :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» ۱۳٩۱/٦/۱۱ :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» جریمه :: ۱۳٩۱/٦/۸
» خواب امام رضا :: ۱۳٩۱/٦/٥
» پست شهریوری :: ۱۳٩۱/٦/٤
» مهمونی :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» عید فطر :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» واقعیات شگفت‌انگیز در مورد قرآن :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» مهمونی :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» دعا :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» عکس خودم :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» زلزله المپیک یا زلزله آذربایجان :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» 23 مرداد :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» خدایا کمک یزدانی باش :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» روشنفکر؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» خداجون شکرت :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» گور بابای گرونی ما خوشحالیم :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» قاطی پاتی نوشت :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» مولودی و جشن خواهرشو :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» ۱۳٩۱/٥/۱٠ :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» ادامه شب زنده داری :: ۱۳٩۱/٥/٩
» شب زنده داری :: ۱۳٩۱/٥/٩
» ۱۳٩۱/٥/۸ :: ۱۳٩۱/٥/۸
» ۱۳٩۱/٥/٧ :: ۱۳٩۱/٥/٧
» سردرگمی :: ۱۳٩۱/٥/٤
» پوست کلفت میشویم :: ۱۳٩۱/٥/٢
» باز هم افزایش ساعت کار :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» ۱۳٩۱/٤/٢٩ :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» برام دعا کنید :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ۱۳٩۱/٤/۱۸ :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» تجربیات مامان یه روزه :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» مهمون ناخونده :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» خدایا کمک کن به همه والدین شریف :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» خیریه :: ۱۳٩۱/٤/٦
» تیر نامه :: ۱۳٩۱/٤/٤
» ×××××× :: ۱۳٩۱/٤/٢
» تنها برای خودم :: ۱۳٩۱/٤/۱
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» از خودم بدم میاد :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» چی بگم :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» ۱۳٩۱/۳/٢٧ :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» من امتحان ندارم /امتحان میگیرم :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» اعصاب ندارا خودتون رو خالی کنید :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» تعطیلات بی ثمر :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» آرزو :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» پاگشا :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» طلافروشی :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» ۱۳٩۱/۳/۱٠ :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» ۱۳٩۱/۳/٩ :: ۱۳٩۱/۳/٩
» خدایا شکرت/من غلط کردم :: ۱۳٩۱/۳/٦
» آخ :: ۱۳٩۱/۳/٦
» به یاد کرال جونم :: ۱۳٩۱/۳/۳
» سحر خیز میشویم :: ۱۳٩۱/۳/۱
» ۱۳٩۱/٢/۳۱ :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» انسانهای توهمی :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» کمک/کمک :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» مشنگ 2020 :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» عکس من و شووری :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» ۱۳٩۱/٢/٢٦ :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» ۱۳٩۱/٢/٢٥ :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» ا ی داد بیداد :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» من شکستم /داغون شدم/دیگه بریدم :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» بستنی در نیمه شب :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» شلوغانه :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» ۱۳٩۱/٢/۱۱ :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» هر دم از این باغ بری میرسد :: ۱۳٩۱/٢/٩
» اولین رویارویی بنده با خواهرشوهر های گرام :: ۱۳٩۱/٢/٧
» ۱۳٩۱/٢/٦ :: ۱۳٩۱/٢/٦
» ۱۳٩۱/٢/٤ :: ۱۳٩۱/٢/٤
» امروز من :: ۱۳٩۱/٢/۳
» ۱۳٩۱/۱/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» شفاف سازی :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» یاد گذشته های من :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» پسرا و دخترا چه جوری از دستگاه عابر بانک پول میگیرن ؟ :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» ۱۳٩۱/۱/٢٧ :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» امروز چه روزیه دیگه؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» امان از 91 :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» التماس دعا :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» دعوا و آشتی به همین راحتی :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» خسته ام :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» پراکنده :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» ۱۳٩۱/۱/٩ :: ۱۳٩۱/۱/٩
» مگه عیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۱/۸
» عید آمد :: ۱۳٩۱/۱/٢
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» دلم گرفته :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» عکس :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٢ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» جوابیه دوستان گلم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» شفاف سازی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» حالم خوش نیست :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» وای کمرم :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» ۱۳٩٠/۱٢/٩ :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» یعنی چه مرگم شده؟؟؟؟؟خدا کنه دیونه نشم :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» ناراحتم از همشون :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» ۱۳٩٠/۱٢/٦ :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» تنبل خانوم :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» ۱۳٩٠/۱٢/٥ :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» خونه تکونی :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» ۱۳٩٠/۱٢/۳ :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» خبر ناگهانی :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» نیمکت خالی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» برای عزیزی که چند سالی است ندیدمش؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» حال و هوای عید :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» عقد داداشی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» ۱۳٩٠/۱۱/٩ :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» ۱۳٩٠/۱۱/۸ :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» یه روزی چه دنیایی داشتیم :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» ۱۳٩٠/۱۱/۱ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» پس کجاست اون خدای مهربون :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» چاکر همه ایما :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» خواهر شوور شدم بالاخره :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» ۱۳٩٠/۱٠/٩ :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» ۱۳٩٠/۱٠/٤ :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» لطفا کمکم کنید برای ختم.... :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» قاطی کردم :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» فوت پدر بزرگ :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» التماس دعا :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» سرما خوردگی :: ۱۳٩٠/٩/٧
» این چند روز من :: ۱۳٩٠/٩/٤
» خوب اینجوریه دیگه>>>> :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» واسه خواهری من دعا کنید :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» ۱۳٩٠/۸/٢٦ :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» 25 آبان :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» سالگرد و مهمونی همه جوره :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» ۱۳٩٠/۸/٢٢ :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» وای تصادف کردم :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» قهریدیم :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» روز خوب من :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» داستان روزای نبودنم :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» نمیخواستم بنویسم :: ۱۳٩٠/۸/۸
» ۱۳٩٠/۸/٧ :: ۱۳٩٠/۸/٧
» دیروز تا حالا :: ۱۳٩٠/۸/٤
» ۱۳٩٠/۸/۳ :: ۱۳٩٠/۸/۳
» جمعه :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» پنج شنبه :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» چهارشنبه :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» جیزه دست نزن :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» 3شنبه :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» 2 شنبه :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» امروز یک شنبه :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» شنبه 23 مهر90 :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» دیگه دارم دیونه میشما :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» پنج شنبه :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» 4شنبه 20 مهر :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» دیروز 3شنبه 19 مهر :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» نقل مکان :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/٧/۱٩

Design By : shotSkin.com