عید 92

سلام به همه دوستام

عید امسال هم مثل هرسال شووری شیفت بودن و مرخصی هاشون لغو

روز قبل سال تحویل شووری رفت سرکار و قرار بود که واسه سال تحویل بیاد

صبح که تا 10 منتظرش بودم دیدم نیومد

زنگیدم که گفت مجبور شده بمونه

چون کسی نرفته شیفت رو تحویل بگیره

آقا مارو میگی

فشارم رفت رو 1000

دیگه حسابی غر زدم و تنهایی نشستم پای تلویزیون

بابا اینا هم چون قرار بود با عمو اینا برن سرخاک پسر عموم

پس اونجا هم نمیتونستم برم

شووری زنگیده بود به بالا که خانمم تنهاس واس ناهار صداش بزنین که اونا هم داشتن ناهار میخوردن و هرچی ب من گفتن نرفتم و واس سال تحویل رفتم بالا و تا 5 و نیم بالا بودم تا بچه ها اوممدن بعش هم رفتم خونه بابا

دیگه اتفاق خاصی نیافتاد و .............

/ 4 نظر / 10 بازدید
شیلا

بالا کیا هستن؟خانواده شوورت؟ سال جدید موبارک

محبوبه

ان شا.. سال خوبي داشته باشي[لبخند]

میشا

انشالله امسال برات بهترینها اتفاق بیوفته عزیزم....

مژی

چه عجببببببببببببب ما شمارو دیدیم خوبی؟سال نو مبارک