چی بگم

ای جونم کرالم که اینجور قشنگ راهنماییم کرد

بابت گفتن به خونوادشون که اولا روم نمیشه و همش از این اخلاقمه که اینجور ضربه میبینم

باورت میشه چند بار برق رو قطع کردم

نشستن تا شووری اومد و وصل کرد

البته من نگفتم خودم اینکارو کردم شوورم ناراحت میشه از شانس من

فیش رو کشیدم که وصل کردن

ماهواره رو از تنظیم در اوردم /درستش کردن

امشب این کانال رو پاکش میکنم ببینم چه میکنن

دارم بالا میارم از دستشون با این سر و صداشون

خدایا  ب دادم برس

/ 8 نظر / 11 بازدید
مژی

احتمالا کانال پرشین تون هست!!!!!! این روزها همه پدرمادر ها از این مانال کلافه اند دیگه چه برسه به تو که بچه هم از خودت نیست والاخوب روشون زیاده ...راستی خواهر یتو نمیخوایی سری به من بزنی[گریه]

عسل

ماهواره رو پرت کن تو کوچه!!!! منم از دست بچه خواهر شوهرم کشیدم زیاد ولی شوهرم همیشه به خواهرش غر غر می کنه ،می دونه که من روم نمی شه حرف بزنم...ولی کو گوش شنوا

سها

اینکخ روت نمیشه درکت می کنم چون منم گاهی نمی تونم حرفمو به کسی بگم و خودخوری میکنم. فعلا حذفش کن ببین چی میشه

gisoo

ببين به خود بچه ها بگو برن پايين وقتي اونا انقدر راحتن تو هم راحت باش

سپیده

یعنی هیچکس به این بچه ها چیزی نمیگه ....... به خدا ما بچه بودیم میخواستیم دو دقیقه بریم خونه دایی ایم مامان و مامان بزرگ و خاله چه دعوایی میکردن ما رو که شما مزاحم میشین نرین...... باید بی محلی تمام کنی.....

نیلوفر

بعدشم وقتی پدر و مادر اون بچه ها انقدر بی مبالاغتن و اونا رو میندازن سر تو ،‌تو برای چی رو میخوری آخه دختر؟ هان؟

هیلا

عزیزم فقط فکر کنم باید دعا کنیم زودتر مستقل شی...