قاطی پاتی نوشت

شلام خانمای دلبندم

خوبین جیگیلیای من؟

من که اساسی گشنگی بهم داره فشار میاره

از صبح اینقدر تشنمه که خواب نمیرم

صبح تا ظهر که کلاس داشتم

2 هم رفتم کلاس زبان

با اینکه دیشب تا صبح فقط2 ساعت خوابیدم (5 تا 7)

هرچی خودمو چسبوندم به تخت بلکه خواب برم ولی زهی خیال باطل

نمیدونم چی شده که خواب نمیرم

دیگهه چی بگم؟

آهان یکی از دوستام که پزشکه و امسال تخصص قبول شده مثل خوره افتاده رو مخ من که بیا و ازمون دستیاری داروسازی بده

منم اوایل میخندیدمو مسخره اش میکردم

تا اینکه به شووری گفته بوده

تعریف از خود نباشه استعداد تحصیلیم توپه

کافیه یه کم بخونم

حالا این شووریه که مثل مته هی داره میپوکونه مخ منو

حالا نمیدونم چه کنم

دکترای رشته خودم که فایده ای تو ایران نداره

دارم فکر میکنم که چیکار کنم

یه چیز جالب

دوستم که ارشد ریاضی خونده امسال کنکور سراسری داده

رتبه اش شده 52 ریاضی

حالا دوباره شروع میکنه یه رشته توپ دیگه

واقعا آدم از دیدن اینجور آدما کیف میکنه

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
عاطفه

سلام جیگر حتما حتما بخون منم دارم میخونم شاید که قبول بشم ولی تو حتما قبول میشی