دیروز رو به کلی بیرون بودیم

البته ما ناهار رو خونه خوردیم و علارقم اصرار های شوور خواهرم به اونا ملحق نشدیم

3 رفتیم باغ پسر خاله ام که برادرشوور خواهرم هم هست

شووری اینا رفتن تو استخرشون آب تنی کرن وما خانم ها هم کلی تماشا کردیم و کلی وراجی

دیشب هم آش پخیدیم و خوردیم و اومدیم خونه مامی

چون خواهری اینا امروز عازم تهران بودن دیگه کلی دیدنی کردیم و 1 اومدیم خونه

نینی خواهری هم امروز رفت دلم براش تنگ شده

قربونش برم

/ 9 نظر / 9 بازدید
آرنوشا

جاش خالي نباشه هميشه به گردش. منم رمز مي خوام لفا

saye

سلام خانمی! من هم بعد از چند روز بازگشتم. رمز بالا رونمیدی؟؟[ناراحت]

گ

منم میتونم ببینم ؟

آرنوشا

من رمززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

گ

کامنتم اومد ؟

مامان مهسان

سلام عزیزم بعد چند روز که اومدی حالا هم رمز دار اومدی ؟کم کارشدی ازت بیخبریم

هیلا

کجایییییییییییییییییییییییییییییییییییی